Cere oferta Cere oferte
Vacante

Reclamații

PROCEDURA PRIVIND SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR


1. RECLAMAȚIA/RECLAMAȚIILE

1.1. Prin reclamație se înțelege sesizarea scrisă (cererea, solicitarea, plângerea etc.), adresată Agenției de turism EXIMTUR (denumită în continuare EXIMTUR sau AGENȚIA) de către consumator, privind neprestarea serviciilor de călătorie/pachetului de servicii de călătorie, ori constatarea unei neconformități în legătură cu calitatea și/sau prestarea serviciilor de călătorie și/sau a pachetelor de servicii de călătorie, achiziționate de consumator de la sau prin intermediul EXIMTUR. 

1.2. Orice consumator de servicii de călătorie/pachete de servicii de călătorie – persoană fizică, poate adresa o reclamație privind activitatea directă a EXIMTUR și/sau activitatea/conduita comercială a furnizorilor/prestatorilor de servicii de călătorie sau a agențiilor de turism organizatoare, a căror servicii de călătorie/pachete de servicii de călătorie au fost intermediate de EXIMTUR. 

1.3. În cazul în care reclamația se referă la intermedierea de către EXIMTUR a serviciilor de călătorie (cum ar fi de ex. în cazul achiziționării separate de către consumator a biletelor de transport, serviciilor de cazare, rent-a-car, altor servicii turistice, etc.) sau a pachetelor de servicii de călătorie, consumatorul se poate adresa cu reclamația fie direct furnizorului/prestatorului serviciilor de călătorie sau organizatorului pachetelor de servicii de călătorie, fie poate depune reclamația la EXIMTUR. În această ultimă situație, EXIMTUR, în calitate de agenție de turism intermediară, va transmite furnizorului/prestatorului sau agenției de turism organizatoare, fără întârzieri nejustificate, reclamația depusă. 

1.4. EXIMTUR nu poarta nici o răspundere pentru nesoluționarea sau soluționarea nefavorabilă a reclamațiilor adresate prestatorilor/furnizorilor sau agenției de turism organizatoare, privind serviciile și/sau pachetele de servicii de călătorie intermediate de AGENȚIE.


2. TRANSMITEREA, ÎNREGISTRAREA ȘI SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR 

2.1. Modalități de transmitere a reclamațiilor: Pentru pachetele de servicii de călătorie proprii sau intermediate de EXIMTUR, reclamația se va face de către consumator, fără întârzieri nejustificate, ținând cont de circumstanțele cazului, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie. Pentru serviciile de călătorie intermediate de EXIMTUR, altele decât pachetele de servicii de călătorie, consumatorul va transmite direct prestatorului/furnizorului reclamația sa, imediat ce a constatat neconformitatea, respectând procedura de reclamații și datele de contact puse la dispoziție de către prestator/furnizor. În cazul în care consumatorul nu a reclamat imediat la prestator/furnizor neconformitatea constatată, acesta poate, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data când aceste servicii trebuiau prestate/furnizate, să depună o reclamație la prestator/furnizor prin intermediul EXIMTUR. Modalități de depunere a reclamaților:
- prin posta către EXIMTUR: mun. Cluj-Napoca, str. Nichita Stănescu, nr. 16, jud. Cluj, cod poștal 400366, EXIMTUR S.R.L.;
- prin e-mail la adresa: reclamatii@eximtur.ro;
- prin fax sau prin depunerea reclamației personal de către consumator sau mandatarul acestuia, în scris, direct la sediul agenției EXIMTUR de la care a fost achiziționat serviciul de călătorie, după cum urmează:
  • EXIMTUR Cluj - Str. A. Șaguna nr. 34-36, tel./fax: 0264 433569;
  • EXIMTUR Timisoara Alba Iulia - Str. Vlad De La Marina nr. 1, tel./fax: 0256 492958;
  • EXIMTUR Sibiu - Str. N. Bălcescu nr. 6, tel./fax: 0269 245508;
  • EXIMTUR București Latina - Str. Latină, nr. 1, tel. 021 3184005, fax: 0364 803778; 
  • EXIMTUR Suceava Iulius Mall - Calea Unirii nr. 22, tel. 0330 803070; fax: 0330 803095;

2.2. Înregistrarea reclamațiilor: 
2.2.1. Reclamațiile vor fi înregistrate în Registrul de reclamații al EXIMTUR. 
2.2.2. După înregistrare, reclamațiile vor fi date spre soluționare persoanelor responsabile în acest sens, numite și/sau mandatate de către Directorul General. 
2.2.3. Consumatorul va primi răspuns în maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data înregistrării de către EXIMTUR a reclamației. EXIMTUR, prin DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI vizat va comunica consumatorului: - răspunsul la reclamație, în cazul în care aceasta se referă la produsele proprii EXIMTUR; sau - informarea privind transmiterea reclamației către furnizorul/prestatorul serviciilor de călătorie sau agenția de turism organizatoare a pachetului de servicii de călătorie, care are obligația să răspundă sau, după caz, să rezolve problema. 
2.2.4. Răspunsul furnizorului/prestatorului serviciilor de călătorie sau agenției de turism organizatoare a pachetului de servicii de călătorie, comunicat către EXIMTUR va fi transmis consumatorului în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia. 


3. RELAŢIA CONSUMATOR – EXIMTUR – ALT COMERCIANT

3.1. EXIMTUR intermediază pentru consumatori rezervarea/achiziționarea serviciilor de călătorie și/sau achiziționarea pachetelor de servicii de călătorie de la alți comercianți (furnizorii/prestatorii serviciilor de călătorie, agențiile de turism organizatoare, etc.). Prin activitatea de intermediere desfășurată de EXIMTUR se înțelege activitatea de contractare, de facturare și de încasare a contravalorii serviciilor de călătorie și/sau a pachetelor de servicii de călătorie, în nume propriu, dar pe seama furnizorului/prestatorului sau a agenției de turism organizatoare, sau în numele și pe seama furnizorului/prestatorului sau a agenției de turism organizatoare. 

3.2. Reclamațiile privind serviciile de călătorie sau pachetele de servicii de călătorie intermediate de AGENȚIE nu pot fi rezolvate direct de către EXIMTUR. Prin urmare, reclamațiile consumatorilor adresate EXIMTUR cu privire la aspectele anterior menționate, vor fi redirecționate către furnizorii/prestatorii serviciilor de călătorie și/sau agențiile de turism organizatoare a pachetelor de servicii de călătorie. 

3.3. Răspunsul furnizorului/prestatorului serviciilor de călătorie sau agenției de turism organizatoare a pachetului de servicii de călătorie, comunicat către EXIMTUR va fi transmis consumatorului în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia.