Cere oferta Cere oferte
Vacante

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Dorim să oferim servicii turistice dar și să respectăm legislația din domeniul protecției datelor la cele mai înalte standarde profesionale, dar și să implementăm cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă. Valorile noastre fundamentale sunt definite de protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente oferte. 

Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile și Politica privind Cookies (inclusă în Termeni si condiții) unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.


OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este Societatea EXIMTUR S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, str. N. Stănescu nr. 16, județul Cluj, denumită generic EXIMTUR.


CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax, adresa de e-mail, adresa IP, CNP, data nasterii/varsta, date despre card;
 • Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu EXIMTUR sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, orice alte informații privind rezervări sau accesarea unor oferte ale EXIMTUR;
 • În contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: date privind apartenența la un sindicat, date de sănătate etc.;
 • Detalii ale vizitelor dumneavoastră la birourile noastre sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi;
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii cookies a EXIMTUR.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale EXIMTUR sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;
 • În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor a fost obținut consimțimântul persoanei vizate;

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Oferirea de servicii turistice, servicii de calatorie si/sau servicii asociate acestora;
 • Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de raportare către autoritățile fiscale);
 • Gestionarea securității și accesului în sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de EXIMTUR (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;
 • În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
 • Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv  (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile EXIMTUR și
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele oferte în domeniul turistic, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele EXIMTUR sau alte evenimente promoționale.


DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către alți prestatori de servicii turistice cu care colaborăm pentru furnizarea serviciilor, precum și alte autorități publice, entități indicate de dvs., (care poate fi clientul nostru sau o terță parte implicată), sau alte entități în contextul furnizării serviciilor EXIMTUR (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare etc.).


TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile permise descrise mai sus.

În situații excepționale, dacă este necesar asigurării serviciilor EXIMTUR pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție.

Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile. Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact de mai jos, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.


ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: dpo@eximtur.ro.

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastră ni le furnizați.


CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

EXIMTUR a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și:

   (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către EXIMTUR (inclusiv obligația legală a EXIMTUR de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau

   (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.


DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, EXIMTUR nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. EXIMTUR va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

 • str. N. Stanescu nr. 16, Cluj Napoca, judetul Cluj, România
 • E-mail: dpo@eximtur.ro

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.

 

DATA PROTECTION POLICY

POLICY ON PROCESSING PERSONAL DATA

OUR COMMITMENT TO PROTECTING THE PRIVACY OF YOUR PERSONAL DATA
We are committed to offering you travel and leisure services, but also to be compliant with the data protection legislation, by adhering to the highest standards of professionalism, while implementing the highest standards of confidentiality and transparency in regard to the personal data we process in our daily activities. Our fundamental values are defined by the full protection and transparency we ensure in the processing of your personal data, during the course of business.
This Policy on Processing Personal Data (‘Privacy Policy’) describes the categories of personal data we process, the specific means and purposes for which we collect personal data, the situations when we transfer data, as well as the rights and options available to you in this regard. Our Privacy Policy further details the manner in which we process personal data in order to manage the relationship with our customers, usually to update you on our latest offers. 
Please read our Terms and Conditions of Use and our Cookies Policy (included in such Terms and Conditions) where we explain the manner in which we use cookies and other similar technologies in our webpage.

YOUR DATA CONTROLLER
The controller of your personal data is EXIMTUR S.R.L., a company having its registered office in Cluj-Napoca, at 16, Nichita Stănescu Street, Cluj County, Romania (‘EXIMTUR’).

CATEGORIES OF PERSONAL DATA PROCESSED
The personal data we process may include the following:
• Contact information such as a name, postal address, including physical address of residence, professional address, phone number, mobile phone number, fax number, email address, IP addres, personal identification number (CNP), date of birth/age, bank card information;
• Further information processed under a contractual relationship with EXIMTUR or voluntarily provided by you, such as: special instructions given, payments made, any other information in connection to bookings or accessing EXIMTUR offers;
• In order to deliver our services to you, we may also collect and process special categories of personal data, such as: union memberships, health-related data, etc.;
• Details of your visits to our offices or any other information regarding your interactions with us;
• Data from your use of our website, collected through our cookies and similar technologies, in accordance with our Cookies Policy.

LAWFUL CONDITIONS WE RELY ON IN PROCESSING PERSONAL DATA
The processing of your data shall be lawful where at least one of the following applies:
• Processing is necessary for the conclusion or performance of a contract to which you are party;
• Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;
• Processing is made based on your consent;
• Processing is necessary in order to protect your or another natural person’s vital interests;
• Processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by EXIMTUR or by a third party (e.g. when processing is necessary for the performance of a contract to which your organisation is party), except where such interests are overridden by your interests or your fundamental rights and freedoms;
• The special categories of personal data will be processed only if, in addition to a lawful condition for processing, we have the consent of the data subject;

WHAT ARE THE PURPOSES FOR WHICH WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA?
We may use your personal data for the following purposes:
• To offer tourist products, travel services and/or related services;
• To manage and handle the contractual relationship with our customers;
• To comply with our legal obligations (such as tax reporting);
• To manage security and access into our offices, to manage the use our IT systems (e.g. webpage, data management platforms, communication systems used), including to prevent and detect security threats, frauds or other unauthorised or malicious activities;
• To comply with court rulings and to exercise and/or defend our rights and interests;
• To review and improve our services and communications to you, including (since we have a legitimate interest to continuously improve our services) to carry out customer satisfaction surveys, and
• For any other purpose which is related and/or supplementary to any of the above, or for any other purpose in which your personal data was provided to us, in compliance with the applicable regulations in force.
Furthermore, subject to your consent, we may send you various communications via the channels you approved in order to keep you up to date with our latest travel offers, as well as announcements or other information regarding our products, events and projects, or any other promotional events.

DATA DISCLOSURE
We may be required to disclose your personal data to our partner travel providers, in order to continue delivering our services to you, as well as to public authorities, entities you indicate (who may be our customer or a third party involved) or to any other entities in order to deliver EXIMTUR services (such as insurance providers, etc.).

INTERNATIONAL TRANSFERS OF PERSONAL DATA 
We may transfer your personal data to countries which are part of the European Economic Area, or to other countries which have so far been recognised by the European Commission as providing an adequate level of data protection, only if such transfer is necessary for the processing of your data according to the specified purposes above (‘Permitted Purposes’).
In extraordinary situations, if necessary to ensure the delivery of EXIMTUR services for the Permitted Purposes, we may transfer your personal data to third countries which have not been recognised by the European Commission as providing adequate data protection.
We will make sure these international data transfers are carried out subject to adequate safeguards (such as the Standard Contractual Clauses, approved by the European Commission), as required by the Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) or by any other applicable regulations. You may contact us at any time if you wish to receive further information regarding these safeguards, using the contact details provided herein.

UPDATING YOUR PERSONAL DATA
Where changes occurred in any of the personal data you provided to us, for instance you changed your first name, your surname or email address, or if you wish to cancel a request you sent us or if you become aware that we store any incorrect data about you, please contact us by email at dpo@eximtur.ro.
We shall not be liable for any losses caused by inaccurate, non-authentic, insufficient or incomplete personal data you provide to us.

HOW LONG DO WE NEED TO KEEP YOUR PERSONAL DATA?
EXIMTUR has implemented technical and organisational measures in order to coordinate the process and the specific criteria required to store your personal data (including according to our internal archiving procedures). 
We will cease processing your data when these are no longer reasonably necessary for the Permitted Purposes, or when you withdraw your consent (as applicable) and:
(i) there no longer are any legitimate and imperative reasons which may justify EXIMTUR continuing processing your personal data (including EXIMTUR’s legal requirement to continue storing such data) and which prevail over your interests, rights and freedoms, or
(ii) we no longer require the data in order to establish, exercise or defend a right in a court of law.

YOUR RIGHTS REGARDING YOUR PERSONAL DATA
Subject to certain legal conditions, you have the following rights in connection to your data:
• The right to request a copy of the personal data we store;
• The right to rectification of any inaccurate or incomplete data;
• The right to object or restrict our processing of your data;
• The right to withdraw the consent on which the processing of your data is based;
• The right to erasure of your data where you withdrew your consent, processing is no longer necessary or there is no other legal ground for processing;
• The right to data portability, which enables you to obtain a copy of the processed data we received from you or to transmit those data to another entity, upon your instruction;
• The right to withdraw your consent on which the processing of your data is based. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. Where you choose to withdraw your consent, EXIMTUR shall cease processing your personal data and shall take all measures to erase them. Nevertheless, EXIMTUR may process your personal data if there is other legal ground for the processing.
If you wish to exercise any of the aforementioned rights, please contact us using the following contact details:
• Cluj-Napoca, 16, N. Stanescu Str., Cluj County, Romania
• E-mail: dpo@eximtur.ro
In regard to the marketing newsletters you receive from us, you may as well withdraw your consent at any given moment, by simply clicking on the ‘Unsubscribe’ link at the end of every message we email you.
In order to comply with our legal obligations of data security and privacy, where you wish to exercise one of your rights as a data subject, we may ask you for identification and consequently have you provide us with a copy of your identity card or any other information which we may deem necessary to confirm the request was issued by the data subject himself or herself.
We will take into consideration any requests or grievances we receive and we will reply within the timeframes allowed by the law. If you are dissatisfied with our answer or you believe your data is otherwise being processed unlawfully, you may lodge a formal complaint with the supervisory authority in Romania, ie the National Supervisory Authority for Personal Data Processing, having its headquarters in Bucharest, at 28-30 Gheorghe Magheru Blvd., Romania, Tel. No.: +40 31 80 59 211 / +40 31 80 59 212.

Prezentul document este proprietatea S.C.EXIMTUR S.R.L., copierea neautorizata este ilegala.