Cere oferta Cere oferte
Vacante

Castiga o vacanta de familie in Romania

Regulament campanie promotionala "Castiga o vacanta de familie in Romania"

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Organizatorul campaniei promotionale "Castiga o vacanta de familie in Romania" este S.C. EXIMTUR S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. N. Stanescu, nr. 16,  judetul Cluj, legal reprezentata prin Lucia Morariu, in calitate de Presedinte Director General. 

Campania promotionala  "Castiga o vacanta de familie in Romania" (denumita in continuare „Campania” sau „Campania promotionala”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. 


ARTICOLUL 2. LOCUL, SCOPUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Campania promotionala are drept scop popularizarea brandului EXIMTUR si se va desfasura in cadrul a trei spectacole din  turneul “In jurul lumii cu Gasca Zurli”,  astfel:

  • 13 octombrie 2019 in sala BT Arena, Cluj Napoca

  • 30 octombrie 2019 in sala Polivalenta, Bucuresti

  • 5 noiembrie 2019, ora 19, in sala Sporturilor C. Jude, Timisoara

ARTICOLUL 3. CONDITII DE PARTICIPARE 

Campania promotionala este accesibila tuturor persoanelor fizice in varsta de peste 18 ani, rezidente in Romania, care participa la spectacolul “In jurul lumii cu Gasca Zurli”.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii inscrisi care nu au varsta minima de 18 ani implinita. Pentru validare, castigatorul va trebui sa dovedeasca in baza cartii de identitate faptul ca este major (a implinit varsta de 18 ani). Orice alte tentative de frauda pot duce la eliminarea din concurs.

Nu au dreptul de participare la aceasta campanie angajatii societatii EXIMTUR si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati / surori, sot / sotie, rude pana la gradul IV).

Participarea la aceasta Campanie promotionala are valoare de acceptare neechivoca, expresa si integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament. 

Persoana juridica responsabila de prelucrarea bazei de date cu caracter personal este EXIMTUR, cu sediul in Cluj-Napoca, str. N. Stanescu, nr. 16, judetul Cluj.  


ARTICOLUL 4. MECANISMUL DE CONCURS

Concursul este destinat publicului prezent la spectacolele mentionate la ARTICOLUL 2.

Un castigator va fi ales in cadrul fiecaruia dintre cele trei spectacole, in mod aleatoriu, cu ajutorul unor participanti din public alesi intamplator. Unul va fi rugat sa aleaga un numar/litera care va reprezenta tribuna, un altul un numar pentru desemnarea  sectorului, un altul pentru desemnarea randului si un altul pentru desemnarea locului. Posesorul biletului pe care sunt inscriptionate tribuna/sector/rand/loc, alese de participantii din public, va fi desemnat castigator. 

In cazul in care locul respectiv nu este vandut, se va relua concursul, pana la desemnarea unui castigator. 

In cazul in care castigatorul ales refuza premiul, se va relua concursul, pentru desemnarea unui nou castigator. 

Organizatorii se vor asigura ca  in cadrul acestui mecanism de alegere a castigatorului, nu este lasata pe dinafara nicio zona a salii, in asa fel incat toti specactorii sa aiba sanse egale.


ARTICOLUL 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiul pentru concursul "Castiga o vacanta de familie in Romania" se va oferi o singura data la fiecare dintre cele trei spectacole si castigatorul va fi desmenat pe loc, in timpul spectacolului, dupa mecanismul prezentat la ARTICOLUL 4.

Premiul pentru castigatorul desmenat in cadrul fiecarui spectacol consta intr-un sejur intr-o destinatie din Romania, la alegerea castigatorilor, in valoare totala de 1500 de lei. Premiul poate fi valorificat in oricare dintre agentiile proprii EXIMTUR din tara. Premiul nu poate fi preschimbat in bani si nu poate fi transferat unei alte persoane.


ARTICOLUL 6. PROCEDURA STABILIRII CASTIGATORILOR

Castigatorul va fi ales prin mecanismul prezentat la ARTICOLUL 4


ARTICOLUL 7. REGULAMENTUL

  Regulamentul campaniei poate fi consultat pe site-ul Eximtur www.eximtur.ro, sectiunea Concursuri, promotii, regulamente si castigatori.


ARTICOLUL 8. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul - EXIMTUR - se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile nete obtinute de catre castigator. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice natura in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.


ARTICOLUL 9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.ARTICOLUL 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala va putea fi intrerupta doar in cazul anularii specacolului.


ARTICOLUL 11. DIVERSE

Prin participarea la campania "Castiga o vacanta de familie in Romania"" participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.


ARTICOLUL 12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

Participarea la concurs prezuma cunoasterea Regulamentului de desfasurare a prezentei promotii si de asemenea reprezinta acceptul si acordul dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv in ceea ce priveste publicarea datelor de identitate, organizatorul urmand a respecta dispozitiile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prezenta promotie se deruleaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Toate persoanele carora le este adresata aceasta promotie isi pot exercita fata de operator oricare dintre drepturile ce le sunt conferite in acest sens de Regulament.

Castigatorul concursului si exprima acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

  • Nume si prenume

  • Email

  • Numar de telefon


Aceste date vor fi utlizate de catre EXIMTUR strict in scopul declarat - participarea la concurs. 

Durata prelucrarii si stocarii datelor este stabilita in conformitate cu procedurile si politicilor interne, in baza prevederilor legale in vigoare. 

In cazul in care doriti stergerea datelor dumneavoastra din baza de date va rugam sa ne transmiteti o solicitare pe adresa marketing@eximtur.ro.

Date complete privind conditiile de prelucrare si stocare precum si la modalitatea de steregere a datelor cu caracter personal ale dumneavoastra le regasiti aici.

Operator: S.C. EXIMTUR SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. Nichita Stanescu nr.16,  judetul Cluj, cu agentii proprii in Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Arad, Suceava si Constanta, Targu-Mures si Satu-Mare, reprezentata prin Lucia Morariu – Director General.

Scopul operatiunilor de prelucrare a datelor de catre operatorul EXIMTUR SRL este promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice, prin mijloace de marketing direct. 

Datele colectate si prelucrate sunt: nume, prenume, telefon, e-mail. Datele prelucrate se vor pastra pentru perioada de timp stabilita in conformitate cu procedurile si politicilor interne, in baza prevederilor legale in vigoare. 

Dreptul de acces la date, de interventie asupra datelor, de opozitie, sau oricare din drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru orice persoana vizata, pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, datata si semnata adresata operatorului, in mod gratuit.

Daca nu doriti sa primiti ofertele noastre, daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, sau sa aflati mai multe informatii despre modul in care va puteti exercita aceste drepturi, contactati Serviciul Marketing, str. Nichita Stanescu nr. 16, Cluj-Napoca, tel. 0364-803803, e-mail marketing@eximtur.ro


LUCIA MORARIU                   

Director general

11.10. 2019

S.C. EXIMTUR S.R.L.