Cere oferta Cere oferte
Vacante

Regulament campanie promoțională "Nasty te trimite la Arsenal Park Transilvania"


Regulament campanie promoțională "Nasty te trimite la Arsenal Park Transilvania"


ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Organizatorul campaniei promoționale "Nasty te trimite la Arsenal Park Transilvania" este S.C. EXIMTUR S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Nichita Stănescu, nr. 16, județul Cluj, cu agenții proprii în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Suceava și Sibiu, legal reprezentată prin Lucia Morariu, în calitate de Administrator.

Campania promoțională "Nasty te trimite la Arsenal Park Transilvania" (denumită în continuare „Campania” sau „Campania promoțională”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.


ARTICOLUL 2. LOCUL, SCOPUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Campania promoțională se va desfășura în perioada 14 - 21 iunie 2024, și are drept scop popularizarea brandului EXIMTUR. Campania promoțională este organizată și se va derula pe întreg teritoriul României.


ARTICOLUL 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Campania promoțională este accesibilă tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani, rezidente în România, care își achiziționează un bilet la oricare dintre cele două proiecții ale documentarului "Nasty" din cadrul TIFF 2024. Pentru înscrierea în concurs trebuie să accesați pagina https://www.eximtur.ro/concurs-nasty și să completați câmpurile din formular (E-mail, Nume și Prenume, Număr telefon, Număr bilet acces film). Vă puteți înscrie în concurs până în 24 iunie 2024.
 
Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participanții înscriși care nu au vârsta minimă de 18 ani împlinită și care nu au respectat toate condițiile de participare menționate mai sus. Pentru validare, câștigătorul va trebui să dovedească în baza cărții de identitate faptul că este major (a împlinit vârsta de 18 ani) și să prezinte biletul de intrare la una din cele două proiecții "Nasty", în original. Orice tentative de fraudă duc la eliminarea din concurs.

Nu au dreptul de participare la această campanie angajații societății EXIMTUR și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție, rude până la gradul IV).
Câștigătorii concursului își dau acordul prin participare ca datele lor să fie prelucrate și utilizate de către EXIMTUR în vederea participării la concursul "Nasty te trimite la Arsenal Park Transilvania.

Participarea la această Campanie promoțională are valoare de acceptare neechivocă, expresă și integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Persoana juridică responsabilă de prelucrarea bazei de date cu caracter personal este EXIMTUR, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Nichita Stănescu, nr. 16, județul Cluj.


ARTICOLUL 4. MECANISMUL DE CONCURS
Orice persoană care dorește să participe la concurs trebuie să achiziționeze un bilet la una dintre cele două proiecții ale documentarului "Nasty" din cadrul TIFF 2024 și să urmeze instrucțiunile de participare menționate mai sus în ARTICOLUL 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE.

Un câștigător va fi ales prin tragere la sorți, cu ajutorul unei platforme online, dintre toți participanții care se conformează acestui Regulament, iar câștigătorul va fi anunțat public pe paginade Facebook EXIMTUR si pe https://www.eximtur.ro/concursuri în data de 26 iunie, după contactarea și validarea acestuia.


ARTICOLUL 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Premiul oferite în cadrul acestei Campanii: 2 nopți de cazare și cu mic dejun, în intervalul 1 iulie-30 septembrie, la Arsenal Park Transilvania
Locația este perfectă pentru iubitorii sportului și ai vacanțelor active. Ca turist EXIMTUR vei beneficia în exclusivitate de acces gratuit la Aqua Park Arsenal, iar în ceea ce privește facilitățile sportive, vei avea acces la: 

✅ teren de sport multifuncțional cu mini tribună

✅skate park

✅tiroliană și trasee de tiroliană

✅escaladă

✅tir cu arcul

✅ minigolf

✅rent a bike&trasee pentru biciclete

✅fitness park

Premiul va fi oferit prin tragere la sorți.
Formatul și condițiile pachetului oferit ca și premiu nu poate fi modificat, nu poate fi preschimbat în bani și nu poate fi transferat unei alte persoane. 
Valoarea maximă a premiului este de 800 Lei.


ARTICOLUL 6. PROCEDURA STABILIRII CÂȘTIGĂTORILOR
Premiul pentru concursul Nasty te trimite la Arsenal Park Transilvania se va oferi o singură data. Câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți, cu ajutorul unei platforme online, dintre toți participanții care se conformează acestui Regulament.

Câștigătorul va fi anunțat public pe pagina de Facebook EXIMTUR și pe https://www.eximtur.ro/concursuri în data de 26 iunie și va trebui să își confirme disponibilitatea de a beneficia de premiu în termen de 24 de ore de la contactarea acestuia de către un reprezentant EXIMTUR. Confirmarea se va face de către câștigător trimițând un email pe adresa marketing@eximtur.ro. Câștigătorul este obligat să facă dovada faptului că este major (a împlinit 18 ani) prin trimiterea unei copii de buletin.


ARTICOLUL 7. REGULAMENTUL
Regulamentul complet al campaniei poate fi consultat pe site-ul Eximtur, la adresa: Concursuri, promoții, regulamente și câștigători (eximtur.ro)


ARTICOLUL 8. TAXE ȘI IMPOZITE
Organizatorul - EXIMTUR - se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile nete obținute de către câștigător. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice natură în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.


ARTICOLUL 9. LITIGII
Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.


ARTICOLUL 10. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Campania promoțională va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a organizatorului cu condiția prealabilă a anunțării publicului pe pagina de Facebook EXIMTUR https://www.facebook.com/eximtur .

ARTICOLUL 11. DIVERSE
Prin înscrierea la campania "Nasty te trimite la Arsenal Park Transilvania", participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.


ARTICOLUL 12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Înscrierea la promoție în scopul participării prezumă cunoașterea Regulamentului de desfășurare a prezentei promoții și de asemenea reprezintă acceptul și acordul dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește publicarea datelor de identitate, organizatorul urmând a respecta dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Prezenta promoție se derulează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate persoanele cărora le este adresată această promoție își pot exercita față de operator oricare dintre drepturile ce le sunt conferite în acest sens de Regulament. 

Prin înscrierea la promoție participanții își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum urmează:
 • Nume și prenume
 • Email
 • Număr de telefon
 • Localitate

Aceste date vor fi utlizate de către EXIMTUR strict în scopul declarat - participarea la concurs.
Durata prelucrării și stocării datelor este nedeterminată.
În cazul în care doriți ștergerea datelor dumneavoastră din baza de date, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare pe adresa marketing@eximtur.ro.
Date complete privind condițiile de prelucrare și stocare precum și la modalitatea de șteregere a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră le regăsiți aici.
Operator: S.C. EXIMTUR SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Nichita Stănescu nr.16, județul Cluj, cu agenții proprii în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Suceava și Sibiu, reprezentată prin Lucia Morariu – Administrator.

Scopul operațiunilor de prelucrare a datelor de către operatorul EXIMTUR SRL este promovarea de servicii și produse adresate direct clienților persoane fizice, prin mijloace de marketing direct.

Datele colectate și prelucrate sunt: nume, prenume, telefon, e-mail. Datele prelucrate se vor păstra pentru o perioadă de timp nedeterminată. Dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor, de opoziție, sau oricare din drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru orice persoană vizată, pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată și semnată adresată operatorului, în mod gratuit.

Daca nu doriți să primiți ofertele noastre, dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, sau să aflați mai multe informații despre modul în care vă puteți exercita aceste drepturi, contactați Serviciul Marketing, str. Nichita Stănescu nr. 16, Cluj-Napoca, tel. 0364-803803, e-mail marketing@eximtur.ro

LUCIA MORARIU
Administrator
12.06.2024
S.C. EXIMTUR S.R.L.