Cere oferta Cere oferte
Vacante

Regulament campanie promoțională "Câștigă o minivacanță la munte"


Regulament campanie promoțională "Câștigă o minivacanță la munte"ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Organizatorul campaniei promoționale "Câștigă o minivacanță la munte" este S.C. EXIMTUR S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Nichita Stănescu, nr. 16, județul Cluj, cu agenții proprii în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Suceava și Sibiu, legal reprezentată prin Lucia Morariu, în calitate de Administrator.

Campania promoțională "Câștigă o minivacanță la munte" (denumită în continuare „Campania” sau „Campania promoțională”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul îți rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcuta și informarea inițială.


ARTICOLUL 2. LOCUL, SCOPUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională se va desfășura în intervalul 26 - 30 septembrie 2023, pe pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/eximtur/ și are drept scop popularizarea brandului EXIMTUR.

Campania promoțională este organizată și se va derula pe întreg teritoriul României.


ARTICOLUL 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Campania promoțională este accesibilă tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani, rezidente în România, care accesează pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/eximtur/ și scrie răspunsul la întrebarea De ce îți place să mergi la munte?”, într-un comentariu la postarea aferentă concursului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participanții înscriși care nu au vârsta minimă de 18 ani împlinită și care nu au respectat toate condițiile de participare menționate mai sus. Pentru validare, câștigătorul va trebui să dovedească în baza cărții de identitate faptul că este major (a împlinit vârsta de 18 ani). Orice alte tentative de fraudă pot duce la eliminarea din concurs.

Nu au dreptul de participare la această campanie angajații societății EXIMTUR și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție, rude până la gradul IV).

Câștigătorii concursului își dau acordul prin completarea formularului de concurs ca datele lor să fie prelucrate și utilizate de către EXIMTUR în vederea participării la concursul "Câștigă o minivacanță la munte".

Participarea la această Campanie promoțională are valoare de acceptare neechivocă, expresă și integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Persoana juridică responsabilă de prelucrarea bazei de date cu caracter personal este EXIMTUR, cu sediul în Cluj-Napoca, str. N. Stănescu, nr. 16, județul Cluj.


ARTICOLUL 4. MECANISMUL DE CONCURS

Orice persoană care dorește să participe la concurs trebuie să acceseze pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/eximtur/ și să urmeze instrucțiunile de participare menționate mai sus in ARTICOLUL 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE.

Un câștigător va fi ales prin tragere la sorți, cu ajutorul unei platforme online, dintre toți participanții care se conformează acestui Regulament, iar câștigătorul va fi anunțat public pe pagina de Facebook EXIMTUR https://www.facebook.com/eximtur/ în intervalul 2-3 octombrie 2023, după contactarea și validarea acestuia.


ARTICOLUL 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Premiul pentru concursul "Câștigă o minivacanță la munte" se va oferi o singură dată și câștigătorul va fi anunțat public pe pagina de Facebook EXIMTUR, în intervalul 2-3 octombrie 2023, după contactarea și validarea acestuia.

Premiul constă într-cameră dublă la SILVER MOUNTAIN RESORT SPA - ELEXUS 3* din Poiana Brașov pentru 2 adulți, pentru 3 nopți în intervalul 8 octombrie - 18 decembrie 2023, cu excepția Sărbătorilor legale/comerciale, cu intrare duminică - ieșire vineri, cu mic dejun (bufet suedez) și un buget de 200 Lei/zi/cameră pentru prânz/cină incluse.

Formatul și condițiile pachetului oferit ca și premiu nu poate fi modificat, nu poate fi preschimbat în bani și nu poate fi transferat unei alte persoane.

Valoarea maximă a premiului este de 2500 Lei.


ARTICOLUL 6. PROCEDURA STABILIRII CÂȘTIGĂTORILOR

Câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți, cu ajutorul unei platforme online, dintre toți participanții care se conformează acestui Regulament.

Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Facebook EXIMTUR și va trebui să își confirme disponibilitatea de a beneficia de premiu în termen de 24 de ore de la contactarea acestuia de către un reprezentant EXIMTUR. Confirmarea se va face de către câștigător trimițând un email pe adresa marketing@eximtur.ro. Câștigătorul este obligat să facă dovada faptului că este major (a împlinit 18 ani) prin trimiterea unei copii de buletin.


ARTICOLUL 7. REGULAMENTUL

Regulamentul complet al campaniei poate fi consultat pe site-ul EXIMTUR, la adresa: Concursuri, promotii, regulamente si castigatori (eximtur.ro)


ARTICOLUL 8. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul - EXIMTUR - se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile nete obținute de către câștigător. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice natură în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.


ARTICOLUL 9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.


ARTICOLUL 10. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a organizatorului cu condiția prealabilă a anunțării publicului pe pagina de Facebook EXIMTUR.


ARTICOLUL 11. DIVERSE

Prin înscrierea la campania "Câștigă o minivacanță la munte" participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.


ARTICOLUL 12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Înscrierea la promoție în scopul participării prezumă cunoașterea Regulamentului de desfășurare a prezentei promoții și de asemenea reprezintă acceptul și acordul dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește publicarea datelor de identitate, organizatorul urmând a respecta dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prezenta promoție se derulează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate persoanele cărora le este adresată această promoție își pot exercita față de operator oricare dintre drepturile ce le sunt conferite în acest sens de Regulament.

Prin înscrierea la promoție participanții îți exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum urmează:

·       Nume și prenume

·       Email

·       Număr de telefon

·       Localitate

Aceste date vor fi utilizate de către EXIMTUR strict în scopul declarat - participarea la concurs.

Durata prelucrării și stocării datelor este nedeterminată. 

În cazul în care doriți ștergerea datelor dumneavoastră din baza de date vă rugăm să ne transmiteți o solicitare pe adresa marketing@eximtur.ro.

Date complete privind condițiile de prelucrare și stocare precum și la modalitatea de ștergere a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră le regăsiți aici.

Operator: S.C. EXIMTUR SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Nichita Stănescu nr. 16, județul Cluj, cu agenții proprii în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Suceava și Sibiu, reprezentată prin Lucia Morariu – Administrator.

Scopul operațiunilor de prelucrare a datelor de către operatorul EXIMTUR SRL este promovarea de servicii și produse adresate direct clienților persoane fizice, prin mijloace de marketing direct. 

Datele colectate și prelucrate sunt: nume, prenume, telefon, e-mail. Datele prelucrate se vor păstra pentru o perioadă de timp nedeterminată. 

Dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor, de opoziție, sau oricare din drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru orice persoană vizată, pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată și semnată adresată operatorului, în mod gratuit.

Dacă nu doriți să primiți ofertele noastre, dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, sau să aflați mai multe informații despre modul în care vă puteți exercita aceste drepturi, contactați Serviciul Marketing, str. Nichita Stănescu nr. 16, Cluj-Napoca, tel. 0364-803803, e-mail marketing@eximtur.ro.


LUCIA MORARIU                                                          

Administrator

25.09.2023

S.C. EXIMTUR S.R.L.


UPDATE 03.10.2023În urma extragerii aleatorii, avem o câștigătoare! Paula Cutean, felicităăăări! 🥳🤩 Vei putea petrece un sejur de 3 nopți într-o cameră dublă (2 adulți), la SILVER MOUNTAIN RESORT SPA - ELEXUS 3* din Poiana Brașov, în intervalul 8 octombrie - 18 decembrie 2023, cu excepția Sărbătorilor legale/comerciale, cu intrare duminică - ieșire vineri, cu mic dejun (bufet suedez) și un buget de 200 Lei/zi/cameră pentru prânz/cină incluse.

Posatre FB: https://www.facebook.com/photo?fbid=690091039819608&set=a.546376567524390