Cere oferta Cere oferte
Vacante

Regulament campanie promotionala "1 Iunie"


ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE


Organizatorul campaniei promotionale "1 Iunie" este S.C. EXIMTUR S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. N. Stanescu, nr. 16, judetul Cluj, cu agentii proprii in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Suceava si Sibiu, legal reprezentata prin Lucia Morariu, in calitate de Presedinte Director General.


Campania promotionala "1 Iunie" (denumita in continuare „Campania” sau „Campania promotionala”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.


Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.ARTICOLUL 2. LOCUL, SCOPUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE


Campania promotionala se va desfasura in intervalul 27- 29.05.2022, pe pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/eximtur/ si are drept scop popularizarea brandului EXIMTUR.


Campania promotionala este organizata si se va derula pe intreg teritoriul Romaniei.ARTICOLUL 3. CONDITII DE PARTICIPARE


Campania promotionala este accesibila tuturor persoanelor fizice in varsta de peste 18 ani, rezidente in Romania, care acceseaza pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/eximtur/ si scrie raspunsul copilului sau la intrebarea Care este cel mai frumos loc in care ai fost in vacanta si ce ti-a placut acolo?”, impreuna cu varsta acestuia, intr-un comentariu la postarea aferenta concursului.


Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii inscrisi care nu au varsta minima de 18 ani implinita si care nu au respectat toate conditiile de participare mentionate mai sus. Pentru validare, castigatorul/ parintele va trebui sa dovedeasca in baza cartii de identitate faptul ca este major (a implinit varsta de 18 ani). Orice alte tentative de frauda pot duce la eliminarea din concurs.


Nu au dreptul de participare la aceasta campanie angajatii societatii EXIMTUR si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati / surori, sot / sotie, rude pana la gradul IV).


Castigatorii concursului isi dau acordul prin completarea formularului de concurs ca datele lor sa fie prelucrate si utilizate de catre EXIMTUR in vederea participarii la concursul "1 Iunie".

Participarea la aceasta Campanie promotionala are valoare de acceptare neechivoca, expresa si integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament.


Persoana juridica responsabila de prelucrarea bazei de date cu caracter personal este EXIMTUR, cu sediul in Cluj-Napoca, str. N. Stanescu, nr. 16, judetul Cluj.ARTICOLUL 4. MECANISMUL DE CONCURS


Orice persoana care doreste sa participe la concurs trebuie sa acceseze pagina de Facebook a companiei https://www.facebook.com/eximtur/ si sa urmeze instructiunile de participare mentionate mai sus in ARTICOLUL 3. CONDITII DE PARTICIPARE.

Un castigator va fi ales prin tragere la sorti, cu ajutorul unei platforme online, dintre toti participantii care se conformeaza acestui Regulament, iar castigatorul va fi anuntat public pe pagina de Facebook EXIMTUR https://www.facebook.com/eximtur/ in intervalul 30- 31.05.2022, dupa contactarea si validarea acestuia.ARTICOLUL 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE


Premiul pentru concursul "1 Iunie" se va oferi o singura data si castigatorul va fi anuntat public pe pagina de Facebook EXIMTUR, in intervalul 30-31.05.2022, dupa contactarea si validarea acestuia.


Premiul consta intr-un aparat foto DacEnergy, format pentru copii. Formatul si conditiile pachetului oferit ca si premiu nu poate fi modificat, nu poate fi preschimbat in bani si nu poate fi transferat unei alte persoane.

Valoarea maxima a premiului este de 300 Lei.ARTICOLUL 6. PROCEDURA STABILIRII CASTIGATORILOR


Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti, cu ajutorul unei platforme online, dintre toti participantii care se conformeaza acestui Regulament.


Castigatorul va fi anuntat pe pagina de Facebook EXIMTUR si va trebui sa isi confirme disponibilitatea de a beneficia de premiu in termen de 24 de ore de la contactarea acestuia de catre un reprezentant EXIMTUR. Confirmarea se va face de catre castigator trimitand un email pe adresa de email: marketing@eximtur.ro. Castigatorul este obligat sa faca dovada faptului ca este major (a implinit 18 ani) prin trimiterea unei copii de buletin.ARTICOLUL 7. REGULAMENTUL


Regulamentul complet al campaniei poate fi consultat pe site-ul Eximtur, la adresa: Concursuri, promotii, regulamente si castigatori (eximtur.ro).ARTICOLUL 8. TAXE SI IMPOZITE


Organizatorul - EXIMTUR - se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile nete obtinute de catre castigator. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice natura in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.ARTICOLUL 9. LITIGII


Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.ARTICOLUL 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE


Campania promotionala va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului cu conditia prealabila a anuntarii publicului pe pagina de Facebook EXIMTUR.ARTICOLUL 11. DIVERSE


Prin inscrierea la campania "1 Iunie" participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.ARTICOLUL 12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


Inscrierea la promotie in scopul participarii prezuma cunoasterea Regulamentului de desfasurare a prezentei promotii si de asemenea reprezinta acceptul si acordul dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv in ceea ce priveste publicarea datelor de identitate, organizatorul urmand a respecta dispozitiile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.


Prezenta promotie se deruleaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Toate persoanele carora le este adresata aceasta promotie isi pot exercita fata de operator oricare dintre drepturile ce le sunt conferite in acest sens de Regulament.


Prin inscrierea la promotie participantii isi exprima acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

  • Nume si prenume
  • Email
  • Numar de telefon

 Aceste date vor fi utlizate de catre EXIMTUR strict in scopul declarat - participarea la concurs.

Durata prelucrarii si stocarii datelor este nedeterminata.

In cazul in care doriti stergerea datelor dumneavoastra din baza de date va rugam sa ne transmiteti o solicitare pe adresa marketing@eximtur.ro.

Date complete privind conditiile de prelucrare si stocare precum si la modalitatea de steregere a datelor cu caracter personal ale dumneavoastra le regasiti aici.

Operator: S.C. EXIMTUR SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. Nichita Stanescu nr.16,  judetul Cluj, cu agentii proprii in Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Suceava si Sibiu, reprezentata prin Lucia Morariu – Director General.

Scopul operatiunilor de prelucrare a datelor de catre operatorul EXIMTUR SRL este promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice, prin mijloace de marketing direct. 

Datele colectate si prelucrate sunt: nume, prenume, telefon, e-mail. Datele prelucrate se vor pastra pentru o perioada de timp nedeterminata.

Dreptul de acces la date, de interventie asupra datelor, de opozitie, sau oricare din drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru orice persoana vizata, pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, datata si semnata adresata operatorului, in mod gratuit.

Daca nu doriti sa primiti ofertele noastre, daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, sau sa aflati mai multe informatii despre modul in care va puteti exercita aceste drepturi, contactati Serviciul Marketing, str. Nichita Stanescu nr. 16, Cluj-Napoca, tel. 0364-803803, e-mail marketing@eximtur.ro

 

LUCIA MORARIU                                                                                              

Director general

25.05.2022

S.C. EXIMTUR S.R.L.