Cere oferta Cere oferte
Vacante

REGULAMENT CAMPANIE “5% reducere pentru vacanța ta de familie”

Articolul 1 - Organizatorul si Regulamentul oficial al Campaniei

Campania este organizata de S.C. EXIMTUR S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. N. Stanescu, nr. 16,  judetul Cluj, legal reprezentata prin Lucia Morariu, in calitate de Presedinte Director General. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari. Regulamentul Campaniei este disponibil pe site-ul www.eximtur.ro.

Campania promotionala  "5% reducere pentru vacanța ta de familie " (denumita in continuare „Campania” sau „Campania promotionala”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.


Articolul 2 - LOCUL, SCOPUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Campania promotionala are drept scop popularizarea brandului EXIMTUR si se va desfasura in cadrul a trei spectacole din  turneul “In jurul lumii cu Gasca Zurli” astfel:

• 13 octombrie 2019 in sala BT Arena, Cluj Napoca

• 30 octombrie 2019 in sala Polivalenta, Bucuresti

• 5 noiembrie 2019 ora 19, in sala Sporturilor C. Jude, Timisoara


Articolul 3 – Dreptul si conditiile de participare

De aceasta campanie beneficiaza orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 ani si care participa la spectacolele de la ARTICOLUL 2.


Articolul 4 - Mecanismul Campaniei

La spectacolele mentionate la ARTICOLUL 2,  organizatorul va distribui spectatorilor stegulete promotionale EXIMTUR, in baza carora se va putea beneficia de o reducere de 5% pentru orice vacanta se va achizitiona ulterior desfasurarii spectacolului (in perioada 14 octombrie 2019 - 31 mai 2020), in oricare dintre agentiile EXIMTUR, in urmatoarele conditii:

a. Reducerea se acorda o singura data / familie, in baza prezentarii unui stegulet primit la spectacol.

b. Nu se acorda mai multe reduceri de acest gen aceleasi familii.

c. Nu se cumuleaza reducerile in cazul prezentarii mai multor stegulete.


Articolul 5. Informarea publicului

Regulamentul campaniei este disponibil spre consultare pe site-ul www.eximtur.ro pe toata perioada de desfasurare. Participarea la aceasta campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

Organizatorii spectacolelor mentionate la Articolul 1 vor informa publicul prezent in sala in timpul spectacolelor in legatura cu  desfasurarea campaniei promotionale.


Articolul 6 - Intreruperea campaniei

Campania va putea fi intrerupta doar in cazul anularii spectacolelor mentionate la ARTICOLUL 2.


Articolul 7 - Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator şi participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.