Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT comercializare pachete servicii calatorie - PROMPT

CONTRACT
de comercializare a pachete lor de servicii de calatorie
Nr....................din..................................
Părţile contractante:
PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY S.R.L. - agentia Cocktail Holidays, cu sediul social în Bucuresti Sector 1, str.
Piata Amzei, nr. 7-9, Nr. Reg. Com. J40/12083/1994, CUI RO5865038, titulara Licentei de turism 561/ 15.01.2019
pentru agentia de turism Cocktail Holidays, telefon 021 210 84 85, e-mail: info@cocktailholidays.ro, reprezentată
prin Dl. Dan GOICEA, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agentia de Turism Organizatoare
(ATO), prin Eximtur SRL, agentia de turism Eximtur, cu sediul in Cluj Napoca, str. Nichita Stanescu nr.16,
Nr.Reg.Com. J12/102/1993, CUI RO3553943, titulara a licentei nr.213/ 28.11.2018, telefon *9977 sau +40364-
803-888, e-mail: travel@eximtur.ro, reprezentata prin Dna. Morariu Lucia Nora, in calitate de Director General,
denumita in continuare dupa caz Eximtur sau Agentia de Turism Intermediara (ATI), in calitate de reprezentant al
ATO,
şi
Domnul/Doamna…………………………………………………………………………………………………………. domiciliat/domiciliată în
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………..…………………………………………………………………………………………..................................................................,
telefon..............................., e-mail.......................................... posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
…….….Nr. ……….....…… eliberat/eliberată de …………………..la data de......................., in calitate de
Calator/reprezentant al Calatorului, au convenit încheierea prezentului contract:
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Obiectul contractului îl constituie comercializarea de către ATO a pachetelor de servicii turistice si a serviciilor
asiciate. Produse proprii cu numele de marcă “Cocktail Holidays”, servicii de calatorie asociate si pachete de
servicii turistice ale altor touroperatori.
1.2 In cazul vanzarii pachetelor propria si a serviciilor asociate, agentia COCKTAIL HOLIDAYS ofera garantii privind
rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante
nu sunt furnizate ca urmare a insolventei ATO.
1.3 Nu sunt considerate pachete de calatorie si nu sunt acoperite de asigurare impotriva insolventei ATO:
a) pachetele si serviciile de calatorie asociate care dureaza mai putin de 24ore, cu exceptia situatiei in
care acestea includ cazarea peste noapte;
b) pachetele si serviciile de calatorie asociate, achizitionate in temeiul unui acord general pentru
organizarea unei calatorii de afaceri, incheiat intre un comerciant si o alta persoana fizica sau juridica actionand
din motive legate de activitatea sa comerciala, afacerea, meseria sau profesia sa;
II. DURATA CONTRACTULUI
2.1. Contractul devine activ in momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor
contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/sau mijloace
electronice.
In cazul pachetelor de servicii de calatorie achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor
contractuale urmatoarele:
a) Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre ATO sau Eximtur, in calitate de reprezentant al
ATO a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de
corespondenta/contact;
b) Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in
baza facturii emise de ATO sau de catre Eximtur, in calitate de reprezentant al ATO;
2
2.2 Contractul contine Anexe, ca parte integranta din contract. Informatiile furnizate Calatorului inainte de
incheierea contractului privind detaliile pachetului de calatorie, formeaza parte integranta a contractului si nu pot
fi modificate decat prin acordul explicit al partilor contractante.
2.3 Contractul se incheie odata cu furnizarea tuturor serviciilor de calatorie care fac obiectul contractului si care
sunt inscrise in documentele de calatorie.
III. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA
3.1 Preţul total al contractului este ………………… si include toate taxele, comisioanele, tarifele si orice alte costuri
suplimentare suportate de Agentie.
Pretul este specificat in prezentul contract, dar in acelasi timp este specificat in Anexele la contract. Deasemenea
el poate fi inscris si in cataloage, pliante, puse la dispozitie Calatorului, site-ul Agentiei si in mijloace de
comunicare electronica.
3.2 La incheierea contractului, ATO sau Eximtur, in calitate de reprezentant al ATO, poate solicita Calatorului
plata unui avans din pretul pachetului achizitionat, sau dupa caz, plata integrala, conform conditiilor mentionate
in continuare. Platile se pot face in RON / EUR / USD. Pentru platile in lei, acestea se calculeaza inmultind valoarea
in Euro cu cursul valutar de schimb al bancii comerciale a ATO.
Conditii de plata valabile pentru oferta generala – OG
- 20% - in 3 zile de la primirea confirmarii
- 40% - cu 30 de zile inainte de plecare
- 40% - cu 21 zile inainte de plecare
Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii de calatorie achizitionat, de tipul de oferta si vor
fi trecute in contract sau in anexele aferente acestuia, adica in informatiile precontractuale care fac parte
intergranta din acest contract.
3.3 Nerespectarea de catre Calator a termenelor de plata da dreptul ATO sa rezilieze contractul fara notificare
prealabila si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite.
3.4. Platile se pot face, direct la sediul ATO sau la sediul/ punctele de lucru Eximtur, prin virament sau depunere
direct in conturile ATO sau in conturile Eximtur, conturi care sunt deschise in urmatoarele banci:
Conturi ATO
Banca Cont RON Cont EUR Cont USD
EXIM BANK RO22 EXIM 1010 0001 9937 RO01 RO76 EXIM 1010 0001 9937 EU01 RO36 EXIM 1010 0001 9937 US01
BRD SGS RO79 BRDE 410S V970 2830 4100 RO64 BRDE 410S V9857866 4100 RO52 BRDE 410S V985 7890 4100
UNICREDIT BANK RO52 BACX 0000 0030 0231 1001 RO24 BACX 0000 0030 0231 1002 RO78 BACX 0000 0030 0231 1000
BANCA TRANSILVANIA RO59 BTRL RONC RT03 0930 2301 RO09 BTRL EURC RT03 0930 2301 0
PIRAEUS BANK/ FIRST BANK RO06 PIRB 4223 7182 6600 1000 RO69 PIRB 4223 7182 6600 2000 0
EUROPE BANK RO57 FNNB 0001 0308 345 RO01 RO14 FNNB 0001 0308 3495 EU01 RO71 FNNB 0001 0308 3495 US01
Conturi Eximtur
Banca Cont RON Cont EUR Cont USD
UNICREDIT BANK RO63 BACX 0000 0007 7209 9007 RO20 BACX 0000 0007 7209 9005 RO36 BACX 0000 0007 7209 9008
BANCA TRANSILVANIA RO33 BTRL 0130 1601 0072 6513 RO16 BTRL 0130 4601 0072 6513 RO91 BTRL USDI NCS0 0072 6501
Atentie! In conturile deschise in Unicredit Bank platile se pot face prin virement sau depuneri directe!
In conturile deschise in Banca Transilvania se pot face exclusive depuneri directe, NU si viramente!
IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ATO
4.1. ATO isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract, exceptand clauza de pret,
inainte de inceperea executarii pachetului de servicii daca aceste modificari sunt anuntate Calatorului cu 15 zile
inainte de plecare. In acelasi timp aceste clauze pot fi modificate unilateral de ATO si daca ele sunt
nesemnificative. Calatorul va fi informat in timp util, in mod clar si pe suport durabil.
3
4.2. ATO poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă
modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport rezultate din costul carburantilor sau al altor
surse de energie, modificarea nivelului taxelor sau comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in
contract, impuse de terte parti care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice,
taxe de aterizare sau comisioane de debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi; modificari ale cursului de
schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi
majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.
Daca cresterea pretului depaseste 8% din pretul total al pachetului sau ATO este constrans sa modifice
semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, Calatorul are optiunea fie de a
accepta modificarea propusa, fie de a decide incetarea contractului, fara a plati vreo penalitate de incetare.
Orice crestere de pret este posibila doar ulterior trimiterii de catre ATO, Calatorului, a unei notificari clare si
inteligibile in acest sens, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil.
In aceasta situatie Calatorul are posibilitatea sa accepte modificarea propusa sau sa nu o accepte si sa solicite
rezilierea contractului fara a plati penalizari. Decizia Calatorului in urma primirii informarii nu trebuie sa
depaseasca 5 zile calendaristice.
In cazul in care Calatorul reziliaza contractul privind pachetul de servicii, poate accepta un pachet de servicii de
substitutie de o calitate similara sau superioara.
In cazul in care modificarile pachetului initial sau pachetul de substitutie mentionat, au drept consecinta scaderea
calitatii sau a costului pachetului, Calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului.
Daca Calatorul nu accepta nici una dintre variante si contractul se reziliaza, ATO ramburseaza toate sumele
incasate nu mai tarziu de 14 zile de la momentul rezilierii contractului.
4.3 ATO este răspunzătoare pentru buna executare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract. Calatorul
are dreptul la despagubiri din partea ATO, pentru orice daune pe care le sufera ca urmare a unei neconformitati,
cu excepţia următoarelor cazuri:
(a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează
Calatorului;
(b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici
ATO, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificări
de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport,
accident, blocaje sau reparatii pe drumurile publice, etc.). ATO nu este raspunzatoare pentru prejudiciile
cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor
imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice. In cazul
insolvabilitatii si/sau falimentului companiei aeriene, ATO nu va putea fi tras la raspundere, dar el va
incerca sa rezolve pe cat posibil efectuarea serviciilor comandate si achitate de Calator.
(c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute
in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
4.4. ATO acorda asistenta adecvata calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al
unui eveniment pe care nici ATO, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau
prevedea sau evita, in special prin:
(a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si
asistenta consulara;
(b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si
sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative.
ATO are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul
este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu poate
depasi costurile efective suportate de ATO.
4.5. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în
contract nu este realizată sau ATO constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
(a) să ofere Calatorului servicii alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără
majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie, pe cat posibil, echivalente sau de mai buna
calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Calatorului la locul de plecare
4
nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ
corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, sau in cea mai
apropiata varianta fata de cea initiala.
(b) In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat
cea specificata in prezentul contract privind pachetul de servicii de calatorie, ATO acorda Calatorului o
reducere adecvata a pretului, fara a rezilia contractul. Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse
doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul privind pachetul de
servicii de calatorie sau reducerea de pret acordata este inadecvata;
4.6 In cazul în care nu pot fi oferite Calatorului servicii alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din
motive întemeiate, ATO trebuie să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al Calatorului la locul de
plecare, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. In masura in care este imposibil sa se asigure
intoarcerea Calatorului astfel cum s-a convenit prin contract din cauza unor circumstante inevitabile si
extraordinare, ATO suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada
care nu depaseste trei nopti / Calator.
4.7 In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de
siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa
sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care Calatorul nu va fi
despagubit in niciun mod, avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.
4.8 ATO are obligaţia să furnizeze în scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite
în scris cu Calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu minim 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii (in
cazul in care acestea au suferit modificari, fata de cele stipulate la momentul incheierii contractului)
(a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de Calator în
fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract. In cazul zborurilor charter, de regula, ATO lucreaza
cu companii aeriene autorizate. Distributia locurilor in avion se face la check-in. In functie gradul de încărcare
realizat, ATO isi rezerva dreptul a modifica compania aeriana stipulata initial in contract cu o alta companie
de zbor si deasemenea poate modifica si tipul de avion folosit;
(b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de email ale reprezentanţei locale a ATO
şi/sau ale agentiei intermediare (ATI) ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită
contactarea organizatorului şi/sau a intermediarului;
4.9 ATO nu este raspunzatoare pentru serviciile optionale care nu sunt specificate in prezentul contract si care
sunt comercializate la fata locului, acestea fiind responsabilitatea prestatorului local si sunt guvernate de
legislatia tarii de destinatie.
V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI
5.1 În cazul în care Calatorul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei
terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia
de a anunţa în scris ATO cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare, pe un suport durabil. În acest caz, soluția
adoptata de ATO este aceea de a inceta contractul cu Calatorul care cesionează contractul şi de a încheia un alt
contract cu noul Calator, semnat deasemenea si de Calatorul cedent. ATO nu accepta incheierea unui contract de
cesiune intre Calatorul cedent si cel cesionar. In situatia in care mijlocul de transport este avionul, cedarea
contractului este conditionata de posibilitatea transferarii locului la avion, care depinde in mod exclusiv de
compania aeriana. Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili, în mod
solidar, la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. In cazul
in care ATO nu primeste in termenul stabilit costurile aferente modificarilor, contractul se considera nemodificat
(netransferat), iar neparticiparea calatorului la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo
rambursare de pret sau despagubire.
5
5.2. In cazul unor modificari esentiale ale contractului (prevazute la 4.1), transmise de catre ATO, Calatorul este
obligat să comunice acestuia, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării, hotărârea sa de a opta
pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
In cazul in care calatorul nu comunica ATO optiunea sa in termenul prevazut mai sus, se considera ca toate
modificarile au fost acceptate de catre Calator, conform noilor conditii si calatorul nu poate solicita despagubiri
ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
5.3. În cazul în care ATO anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, Calatorul are dreptul:
(a) să accepte, la acelaşi preţ, un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de
ATO;
(b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de ATO, cu rambursarea imediată a
diferenţei de preţ;
(c) să i se ramburseze toate sumele achitate în baza prezentului contract, nu mai tarziu de 14 zile de la data
incetarii contractului.
5.4. În cazul menţionat la articolul 5.3, lit. C, Calatorul are dreptul să solicite ATO şi o despăgubire pentru
neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, stabilita prin acordul comun al partilor, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar ATO a informat
în scris Calatorul, respectand urmatoarele termene:
- cu 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
- cu 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
- cu 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile.
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile si extraordinare, independente de
voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse)
c) anularea s-a făcut din vina Calatorului.
5.5. Calatorul are dreptul să rezilieze unilateral în orice moment, în totalitate sau în parte, contractul, iar în cazul
în care decizia de încetare îi este imputabilă, făcându-se fără să existe culpa ATO in îndeplinirea obligațiilor
contractuale, Calatorul este obligat să despăgubească ATO pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor
de forţă majoră definite conform legii. Cuantumul despăgubirilor se poate ridica la maximul pretului pachetului
de servicii de calatorie contractat.
5.6. In cazul in care Calatorul solicită schimbarea hotelului fata de cel contractat initial si achitat, sau structura
camerelor (tipul de cameră), modificarea datei de plecare, sau modificarea oricarui serviciu inclus in pachetul initial,
aceasta echivalează cu o denunțare unilaterala a contractului si va fi urmata de aplicarea penalităţilor legale la
momentul respectiv, şi de încheierea unui nou contract. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de modificare /
renuntare la pachetul de servcii turistice la agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea nu este luata
in considerare. ATO va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor.
5.7 Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, precum şi orice alte taxe locale,
fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la ATO.
5.8 Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi
documentele de călătorie eliberate de ATO (vouchere, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării
serviciilor turistice. In cazul in care Calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa
prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor
pentru asigurari sociale, la zi.
5.9. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament pentru destinatii din Romania, Calatorul are obligaţia să
respecte programul de acordare a serviciilor, respectiv: cazarea se face începând cu ora 18,00 a zilei de intrare şi
se termină la ora 10,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament. Pentru sejururi in
6
afara Romaniei, cazarea se face, de regulă, începând cu ora 14,00 a zilei de intrare şi se încheie la ora 12,00.
Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar, se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de
cazare. Aceasta e regula generala insa pot exista politici diferentiate in functie de hotel, localizare si nu in cele din
urma in functie, de destinatia hotelului (business, litoral, munte, case vacanta, etc).
Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate
la receptia hotelului, cad in sarcina exclusiva a Calatorului. Deasemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora
18:00 trebuie anuntata in prealabil.
5.10 Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare in functie de criteriile proprii si de
disponibilitatile din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea,
camere alaturate, etc.
5.11 Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea
acestora in mod corect si responsabil. ATO nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari
suferite de Calator ca urmare a nerespectarii acestui articol.
5.12 Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile,
datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca
urmare a nerespectarii de catre Calator a programului vor fi suportate de catre acesta.
5.13 Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati
suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca
urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale.
5.14 Calatorul poarta intreaga raspundere pentru a se informa si a respecta prevederile legale privind
regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar, etc., al tarilor de destinatie sau
tranzitate. ATO prin informatiile precontractuale, ofera Calatorilor informatiile generale legate de
documentele de calatorie, regimul vizelor, termene aproximative de obtinere a lor, precum si suport in
obtinerea lor acolo unde se poate.
5.15 În cazul în care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice
refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta,
Calatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5.16 În cazul în care o reprezentanţă diplomatică refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de
servicii, Calatorului i se vor reţine toate taxele achitate de ATO prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de
operare proprii acesteia.
5.17 Se recomanda calatorilor contactarea ATO si ATI cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea
detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).
5.18 In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile
contractuale se extind automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.19 Calatorul are dreptul sa faca cunoscut ATO solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand ca
acestea sa fie incluse in contract, daca sunt acceptate de ATO. Nici o cerinta speciala a turistului nu se considera
acceptata daca nu este inscrisa in contract.
VI. ANULARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI / RESPONSABILITATI
6.1 In cazul in care Calatorul doreste sa renunte din vina sa si sa inceteze prezentul contract, inainte de inceperea
executarii pachetului de servicii de calatorie, acesta datoreaza ATO urmatoarele penalizari standard:
(a) 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii
serviciilor, pana cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
(b) 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data
inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
(c) 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data
inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
(d) 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data
inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
(e) 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de
data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program.
7
6.2 Conditiile de penalizare difera in functie de pachetul care face obiectul prezentului contract.
In cazul in care exista anexe la prezentul contract in care sunt prevazute alte conditii de penalizare decat cele
prezentate la punctul 6.1, intotdeauna se vor aplica exclusiv cele din Anexe, care fac parte integranta din
contract.
6.3 In mod exceptional, Calatorul are dreptul sa inceteze prezentul contract inainte de inceperea executarii
pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se
produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ
executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie. In acest caz Calatorul
are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo
despagubire suplimentara din partea ATO.
6.4 In cazul in care Calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu ATO si a achitat un avans, care
apoi nu se mai prezinta pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, in termenele specificate in prezentul
contract sau in anexe, contractul se considera reziliat de drept, iar ATO are dreptul de a anula rezervarile
efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute anterior la art. 6.1.
6.5 Penalizări de 100% din preţul serviciilor care fac parte din prezentul contract, se vor aplica in urmatoarele
cazuri:
-atunci cand Calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, ratand din acest motiv plecarea;
-atunci cand Calatorul nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare efectuarii calatoriei
nu sunt complete sau nu sunt conforme cu normele legale in vigoare;
-atunci cand Calatorul este întors de la graniţa noastra de către poliţia de frontiera;
-atunci cand Calatorul nu este acceptat de catre organele de frontiera din tara de destinatie;
6.6 ATO nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist,
embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate
aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de
raspundere ATO.
6.7. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de
înregistrare sau cu confirmare de primire de la ATO la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de
renunţare nu este luată în considerare.
6.8 ATO va acorda despagubiri adecvate in functie de neconformitatile constatate sau gradul de nerespectare a
obligatiilor din contract. Valoarea maxima a despagubirii acordate de ATO nu poate depasi dublul pretului total
al pachetului de servicii de calatorie.
6.9 In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale
aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul ATO care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a
modifica orele de zbor. Prin urmare, ATO nu este raspunzator pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora
decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii
conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire
a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare
si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin
Hotararea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in
competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si
transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile
de calatorie, acestea fiind destinate transportului.
VII. ASISTENTA SI RECLAMATII
7.1 Calatorul poate solicita asistenta imediata la reprezentatul ATO la destinatie sau de la partenerii locali ai
ATO. Datele de contact ale acestora se regasesc pe informarile de plecare pe care Calatorul le primeste
impreuna cu documentele de calatorie.
8
7.2 Calatorul trebuie sa informeze fara intarzieri nejustificate, pe durata sejurului, daca este nemultumit, sau
daca el constata vreo neconformitate pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind
pachetul de servicii de calatorie.
7.3. Deasemenea, in cazul in care Calatorul este nemultumit, acesta are dreptul de a întocmi o sesizare în scris la
adresa de mail: sesizari@cocktailholidays.ro, care trebuie scrisa clar şi explicit. Aceasta va contine deficienţele
constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat si se va transmite prompt
atât ATO, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, transportatorului), cu
confirmare de primire.
7.4 In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul, ATO / furnizorii de
servicii au obligatia de a remedia neconformitatea, cu exceptia unuia dintre urmatoarele cazuri:
- neconformitatea nu poate fi remediata;
- remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea
serviciilor de calatorie afectate.
Atât ATO, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării, cu conditia ca
acestea sa fie formulate in termenele prevazute in contract.
7.5 Daca ATO, nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere
corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care
ATO dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului, unor terte persoane sau unor cauze imprevizibile
si inevitabile.
7.6 In cazul in care ATO nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil, Calatorul poate face el insusi
acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca
agentia de turism organizatoare refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere
imediata.
7.7 In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar ATO a omis sa o
remedieze intr-un termen rezonabil, Calatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie
fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.
7.8 În cazul în care Calatorul nu a reclamat imediat la prestator/ furnizor neconformitatea sau sesizarea nu este
soluţionată sau este soluţionată parţial, Calatorul va depune la sediul ATO o reclamaţie în scris, în termen de
maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, urmand ca in termen de 30 zile calendaristice ATO să
comunice Calatorului raspunsul la reclamatie.
In situatia depasirii termenului de formulare a sesizarii, intreaga raspundere apartine Calatorului.
VIII. ASIGURARI
8.1 Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul
insolventei agentiei Cocktail Holidays, pentru pachetele de servicii de calatorie unde Cocktail Holidays are
calitatea de Organizator:
- la Societatea de Asigurare S.C. OMNIASIG Vienna Insurance Group, din localitatea Bucuresti, Cod Postal 011822,
Str. Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, telefon +(40)21.405.74.20, fax +(40) 21.311.44.95, e-mail:
office@omniasig.ro. Polita de asigurare in cazul insolventei, Seria I Nr 51703, emisa de SC OMNIASIG VIENNA
INSURANCE GROUP SA, valabila de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019 si este afisata pe pagina web:
www.cocktailholidays.ro.
- la Societatea de asigurare - reasigurare City Insurance SA, str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, parter, et 1,2,4 si 5,
sector 1, Bucuresti, telefon +21 231 0054/79/90, fax. +21 231 04 42, mail office@cityinsurance.ro. Polita cu seria
BN nr.000001114, este valabila din 01.01.2019 pana in data de 31.12.2019 si este afisata pe pagina web:
www.cocktailholidays.ro.
8.2 In cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul (Beneficiarul ) va solicita ATO ( Asiguratului ), anterior
depunerii cererii de despagubire, un document prin care acesta sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in
masura sa execute obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de
calatorie asociat.
9
In termen de maxim 45 zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Calatorul are obligatia de
a transmite Asiguratorului o cerere de despagubire insotita de documente justificative:
• contractul privind pachetul de servicii turistice sau serviciul de calatorie asociat;
• fotocopia documentelor de plata aferente contractului (chitante, ordine de plata );
• fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de
repatriere;
• documentul prin care ATO sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si va fi in masura sa execute obligatiile
aferente contractului;
• despagubirea fiecarui contract nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, precum si contravaloarea
cheltuielilor de repatriere;
• Despagubirea aferenta va fi platita:
• Calatorilor care justifica dreptul la plata acesteia si care au depus cererile de despagubire in termenul
mentionat mai sus.
• in limita sumei asigurate prin prezenta polita;
• in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative, dar nu
mai devreme de expirarea termenului de depunere mentionat mai sus;
Despagubirea se plateste Calatorului in moneda in care a fost facuta plata. Orice transformare de curs valutar se
va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.
8.3 Facultativ, Calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare medicala si storno (pentru situatii
de imposibilitate de a mai calatori inainte de inceperea calatoriei), care să acopere care sa acopere costuri de
repatriere în caz de accidente, de boală sau deces ori pentru bagaje, sau pentru servicii medicale la destinatie.
8.4 Anumite pachete de servicii de calatorie proprii Cocktail Holidays au deja inclusa asigurarea Cocktail Travel
Protection. In cazul in care nu este inclusa asigurarea, ATO recomanda incheierea unei asigurari medicale de
calatorie si storno. Agentia Cocktail Holidays nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate
in politele de asigurare incheiate prin intermediul sau, deoarece aceasta are rol de intermediar intre Calator si
Societatea de asigurari.
IX. CLAUZE SPECIALE
9.1 Prin achitarea facturii aferente serviciilor contractate prin prezentul contract, Calatorul confirma ca a luat la
cunostinta de conditiile, drepturile si obligatiile din prezentul contract, cat si conditiile generale de calatorie
afisate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe roman(MAE) la adresa https://www.mae.ro/node/1533 si
specifice fiecarei tari in parte la pagina web https://www.mae.ro/travel-alerts.
9.2 ATO recomandă instalarea aplicatiilor specifice dezvoltate de MAE pentru informarea la destinatie, cu
ajutorul căreia turistii pot primi toate alertele de calatorie si oricare alta informatie necesara desfasurarii in
siguranta a calatoriei si care se gasesc lahttps://www.mae.ro/app_cs .
ATO recomanda si consultarea site-lui Politiei de Frontiera, dar este exonerate de orice raspundere in
cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei din cauza unor documente lipsa sau lipsite de valabilitate.
9.3 Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale
tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera
de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.
9.4 Punctul de contact central care faciliteaza cooperarea administrativa si supravegherea agentiilor de turism
organizatoare, stabilite pe teritoriul Romaniei este:
Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Poarta C /
Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93
Web: http://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro
10
X. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SE CONSTITUIE CA ANEXĂ LA ACESTA ŞI SUNT URMĂTOARELE
a) formularul cu informatiile precontractuale sau oferta pdf a ATO care contine aceste informatii.
b) Formular cu informatii standard cf. OG 2 / 2018
c) voucher-ul/voucherele pentru serviciile achitate, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după
caz;
d) informare plecare (dupa caz) cu datele de contact ale gizilor / furnizorilor locali.
e) programul turistic, in functie de tipul de pachet achizitionat,
f) f) oferta acceptata de către Calator.
g) anexe la contract, bonul de comanda.
h) cataloage/oferte/ pliante sau alte inscrisuri/etc. ale ATO puse la dispozitia calatorului, in format tiparit
sau pe suport electronic.
XI. COMUNICARI
Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, daca nu este stipulata altfel, trebuie
sa fie transmisa in scris, iar o astfel de notificare va fi transmisa prin posta, curier, e-mail (confirmat in scris in
toate cazurile)
XII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
12.1 Datele cu caracter personal ale Calatorului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului
(UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date în scopul furnizării serviciilor de transport şi/sau cazare solicitate. Calatorul va
furniza ATO datele personale solicitate şi este de acord cu prelucrarea acestora în scopul derulării şi monitorizării
prezentului contract de către ATO.
De asemenea, Calatorul, declară că este titular al drepturilor părintești și este de acord cu prelucrarea datelor
personale ale copiilor minori sub 16 ani care îl însoţesc, după caz.
12.2 Calatorul are dreptul de acces şi de informare privind datele sale personale şi dreptul de a corecta/modifica
orice astfel de date, dreptul de opoziţie, precum și dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării, portarea
(mutarea) sau ștergerea acestora. Dacă are întrebări sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale,
acesta se poate adresa Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal al ATO. Datele de contact
ale acestuia sunt afișate pe pagina web a ATO sau la adresa de mail dpo@cocktailholidays.ro.
12.3 Prelucrarea datelor personale de către ATO se va face doar prin personalul propriu și accesul este limitat la
acele persoane care îndeplinesc, gestionează și monitorizează obligațiile prevăzute în prezentul contract.
12.4 În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale ATO unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi
transferate către terțe persoane fizice/juridice care prestează serviciile de transport sau de cazare necesare,
inclusiv în afara Uniunii Europene, după caz, situație în care vor fi luate toate măsurile tehnice rezonabile pentru
protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților statului
român îndreptățite să solicite și, respectiv, să primească astfel de informații.
12.5 ATO se angajează să adopte măsuri de securitate tehnice şi organizatorice adecvate pentru a:
a) împiedica orice persoană neautorizată să aibă acces la sistemele informatice de prelucrare date cu caracter
personal proprii, cum ar fi:
- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;
- divulgarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate;
- utilizarea neautorizată a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.
b) se asigura că utilizatorii săi autorizați pot accesa numai datele cu caracter personal la care se referă dreptul lor
de acces;
c) înregistra când şi cui au fost comunicate datele cu caracter personal;
d) se asigura că, în timpul transmiterii de date cu caracter personal şi al transportului mediilor de stocare, datele
nu pot fi citite, copiate sau şterse fără autorizare;
11
d) delimita zonele de acces astfel incât să nu fie permis accesul persoanelor neautorizate în locații/încăperi unde
sunt prelucrate date cu caracter personal.
12.6 Datele cu caracter personal vor fi stocate/arhivate pentru o perioadă de maximum 5 ani în bazele de date
sau pentru perioade mai mari, doar în situaţia în care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispoziţii legale.
XIII. PROCEDURA DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR (”SAL”)
13.1 Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care
consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand
se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu.
Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi
solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.
13.2 Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor (”ANPC”), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din
contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara
activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.
13.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi consultata aici
- http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.
XIV. DISPOZITII FINALE
14.1 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, partile confirmand, prin
semnatura, faptul ca au primit un exemplar al contractului.
14.2 Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract
şi cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de serviciii de calatorie si
servicile de calatorie asociate, precum si a tuturor reglementarilor in materie sau in legatura cu aceasta.
14.3 Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie
inscris in documentele de calatorie.
14.4 Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze
instanţelor de judecată competente de la sediul ATO.
14.5 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Agentia de Tursim Organizatoare Calatorul
Denumire:
PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRL /
Agentia Cocktail Holidays
Sau
Eximtur SRL/ Agentia Eximtur
Nume:
Prenume:
Semnătura, Am primit si un exemplar al programului
turistic Cocktail Holidays
Semnătura,
Stampila Doresc să primesc cele mai bune oferte de turism şi
informări pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la
expirarea prezentului contract.
Sunt de acord
Nu sunt de acord