Cere oferta Cere oferte
Vacante

Conditii de utilizare a “biletului CFR online”

 

1.“Biletele CFR online” sunt bilete NOMINALE şi permit efectuarea călătoriei numai de către persoanele nominalizate la trenul/trenurile înscrise pe bilet.

            2. În conformitate cu actele normative în vigoare la călătoria pe calea ferată, categoriile de călători pentru care se pot achiziţiona bilete CFR online se definesc astfel:

Ø „Adult” - orice persoană(indiferent de vârstă) care plăteşte integral tariful de transport

Ø  “Copil” - se consideră copiii până la 10 ani împliniţi, inclusiv cei pana in 5 ani pentru care se solicita loc separat. Copiii până la vărsta de 5 ani împliniţi beneficieaza de gratuitate la calatoria cu trenul dacă nu se cere loc separat. În tren se poate solicita să se facă dovada vârstei copiilor prin prezentarea unei copii a certificatului de naştere.

Ø  „Elev” - se consideră tinerii care urmează o formă de învăţământ gimnazial sau liceal cursuri de zi şi au carnet de elev vizat la zi. În tren este necesar să prezinte carnetul de elev inscris pe bilet

Ø  „Student” - se consideră studenţii care au legitimaţie de reducere la transport vizată la zi. În tren este obligatoriu să prezinte legitimatia de reducere la transport pentru studenţi.

Ø  „Tânăr” - se consideră orice persoană cu vârsta de până la 18 ani neîmpliniţi la data călătoriei.

Ø  „Călător cu card TrenPlus – se consideră orice persoană indiferent de vârstă care posedă un card nominal TrenPLus, valabil.

3. În tren călătorii vor fi identificaţi după numărul de „ID bilet” şi numele acestora. Este recomandabil pentru călători să poată prezenta biletul tipărit. Persoanele de peste 14 ani impliniţi se vor identifica în baza unui act oficial de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de conducere).

4. In situaţiile în care în tren nu se poate face dovada identităţii persoanei respective şi/sau a calităţii declarate respectiv de: copil, elev sau student (conform legislaţiei în vigoare) persoanele respective vor fi considerate ca fiind fără legitimaţii de călătorie valabile şi vor fi obligate să plătească la tariful majorat de taxare în tren.

5. Modificarea datelor de călătorie ale unui bilet CFR online deja achizitionat

se poate efectua doar la agentia care a intermediat achizitionarea biletului numai în următoarele condiţii:

Ø  Modificarea se realizează pentru un bilet în ansamblul său, adică pentru toţi călătorii de pe bilet şi pentru toate trenurile care compun ruta respectivă. În cazul ofertei dus-întors solicitarea de modificare se face atât pentru călătoria de dus cât şi pentru cea de înapoiere;

Ø  Se poate solicita modificarea datei de călătorie, a trenului, a tipului constructiv de vagon (clasei de rezervare) şi/sau a a rutei în condiţiile în care staţiile de plecare şi destinaţie, numărul călătorilor, tipul (categoria de călători) şi numele acestora de pe biletul iniţial rămân neschimbate;

Ø  În cazul în care se doreşte călătoria cu rezervare la vagon de dormit (în cabină cu 2 paturi sau în regim „single”) numărul de călători de pe biletul iniţial trebuie să respecte numărul maxim de călători prevăzuţi pentru o singură tranzacţie.

Ø  Solicitarea se face cu cel putin 12 ore înainte de plecarea primului tren din ruta de pe biletul iniţial, pentru trenuri care circulă în intervalul disponibil pentru cumpărarea unui bilet online, respectiv pentru trenuri care au data de circulaţie cu până la 30 de zile anticipaţie, mai puţin pentru trenurile care circulă în intervalul de 24 de ore de la ora introducerii cererii in sistem;

Ø  Solicitarea de modificare a unui bilet achiziţionat se poate efectua o singură dată, iar clientul achită comisioanele aferente şi eventualele diferenţe tarifare. Noul bilet CFR online (emis ca urmare a unei solicitări de modificare date călătorie) NU mai permite alte modificări;

Ø  Modificarea datelor de călătorie la un tren de rang inferior sau clasă inferioară se va face fără restituirea diferenţelor tarifare. În acest caz pentru recuperarea diferenţelor tarifare cuvenite se recomandă renunţarea la biletul iniţial, prin solicitarea de restituire a biletului iniţial şi cumpărarea unui alt bilet în conformitate cu noile cerinţe.

Biletele CFR online NU permit (nu dau dreptul) la întreruperea călătoriei.

6. Restituirea biletului CFR online procurat prin intermediul unui distribuitor autorizat (agenţie de turism) se face doar la agentia care a intermediat achizitionarea biletului în termenele şi condiţiile stipulate la pct.7 de mai jos.

7. Restituirea tarifelor pentru acest tip de legitimaţii se poate face numai în baza unei cereri de restituire, cu respectarea următoarelor condiţii:

Ø  solicitarea se face pentru un bilet în ansamblul său, adică pentru toţi călătorii de pe biletul respecitv (NU este permisă solicitarea de restituire numai pentru o parte din călătorii înscrişi pe bilet).

Ø  cererea de restituire (făcută prin distribuitorul de la care s-a efectuat achiziţionarea) va fi luată în considerare numai dacă se înregistrează cu cel puţin 12 de ore înainte de data şi ora plecării primului tren din rută (data imbarcării călătorului). După expirarea acestui termen (de 12 de ore înainte de începerea călătoriei) «biletele CFR online» NU se mai restituie. Excepţie fac cazurile speciale prevăzute la pct.8.

Ø  sumele aferente de restituit se calculează (conform reglementărilor în vigoare) cu reţinerea taxelor aferente de procesare.

8. În cazuri deosebite, când din vina căii ferate, clientul se află în imposibilitatea efectuarii călătoriei (conform datelor initiale de pe biletul CFR online) la plecare sau în parcurs, pentru continuarea călătoriei cu alte trenuri sau pentrru înapoierea la staţia de plecare iniţală (dacă este cazul în parcurs), este necesar ca acesta să se adreseze direct la ghişeele de vânzare ale CFR Călători din staţia unde s-a produs incidentul/cazul respectiv. Dacă în aceste situaţii se doreştre renunţarea la călătorie, clientul poate completa cererea de restituire, fie direct (pe formular tipizat) la ghişeele de vânzare ale staţiei CFR la data şi ora unde s-a produs incidentul, fie online prin distribuitorul prin intermediul căruia s-a procurat biletul CFR, caz în care cererea se poate înregistra în maxim 3 zile calendaristice de la data producerii incidentului.

            9. Călătorii care au „bilete CFR online” sunt obligaţi să se informeze şi să respecte în totalitate prevederile legale în vigoare referitoare la condiţiile de călătorie pe calea ferată (inclusiv transportul bagajelor) ca orice călător obişnuit.