Utilizam cookies necesare functionarii site-ului si pentru statistici anonime. Pentru folosirea de cookies in vederea personalizarii informatiei, te rugam sa iti exprimi preferinta. Vezi detalii

Bine ai venit !
Autentificare   ÃŽnregistrare

Bilete de avion

Plecare din
Sosire in
Data plecare
Data retur
Datele mele sunt flexibile (+- 3 zile)
adulti
copii
2-12 ani
bebelusi
0-2 ani


Bilete de avion

Plecare din
Sosire in
Data plecare
Data retur
Datele mele sunt flexibile (+- 3 zile)
adulti
copii
2-12 ani
bebelusi
0-2 ani


Regulament Concurs "EXIMTUR te trimite la mare in Grecia"

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul concursului “EXIMTUR te trimite la mare in Grecia” este S.C. EXIMTUR S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. N. Stanescu, nr. 16,  judetul Cluj, cu agentii proprii in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Arad, Suceava, Constanta, Targu-Mures si Satu-Mare, legal reprezentata prin Lucia Morariu, in calitate de Presedinte Director General.

Concursul “EXIMTUR te trimite la mare in Grecia” (denumit in continuare „Concurs”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

ARTICOLUL 2. LOCUL, SCOPUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE

Concursul se va desfasura in perioada 14.02.2017 - 17.02.2017 inclusiv,  pe pagina de Facebook EXIMTUR www.facebook.com/eximtur si are drept scop popularizarea numelui EXIMTUR. Participantii se pot inscrie la concurs pana la data de 17.02.2017, ora 17:00. Campania promotionala este organizata si se va derula pe intreg teritoriul Romaniei.

 

ARTICOLUL 3. CONDITII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice in varsta de peste 18 ani, rezidente in Romania, care acceseaza pagina de Facebook EXIMTUR www.facebook.com/eximtur si se supun regulilor concursului promovat.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza anumiti participanti, in cazul in care nu se conformeaza regulilor.

Nu au dreptul de participare la acest concurs angajatii societatii EXIMTUR si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati / surori, sot / sotie, rude pana la gradul IV).

Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare neechivoca, expresa si integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Persoana juridica responsabila de prelucrarea bazei de date cu caracter personal este EXIMTUR, cu sediul in Cluj-Napoca, str. N. Stanescu, nr. 16, judetul Cluj.  

.  

ARTICOLUL 4. MECANISMUL DE CONCURS

In datele de desfasurare si in functie de specificul provocarii, participantii trebuie sa posteze un comentariu pe pagina de Facebook EXIMTUR (www.facebook.com/eximtur), in care sa specifice 3 obiective turistice pe care si-ar dori sa le viziteze in Grecia si sa motiveze alegerile. De asemenea, participantii vor trebui sa se aboneze la newsletter-ul EXIMTUR, accesand acest link: https://www.eximtur.ro/abonare-newsletter.aspx.

Cei doi câstigători vor fi alesi prin tragere la sorti cu ajutorul unei platforme online (Woobox, random.org).

Raspunsurile se vor inregistra in perioada desfasurarii concursului.

 

ARTICOLUL 5. PREMIILE CONCURSULUI

Premiile concursului constau in 7 nopți cazare și demipensiune în cameră dublă (pentru 2 adulți), la Hotel Ralitsa ** (Thassos), pentru un sejur in luna iunie, disponibil pana in 20.06.2017 si Hotel Istion ***** (Halkidiki) pentru un sejur disponibil incepand din data de 05.05.2017 si pana in 20.06.2017.

Premiul trebuie revendicat in maxim 3 zile de la data anuntarii castigatorului.

Transportul pana la destinatie si cheltuielile de alta natura nu sunt incluse in premiu.

Nici unul dintre premiile oferite in cadrul concursurilor nu poate fi preschimbat in bani si nu poate fi transferat unei alte persoane.  

Rezultatele se va da in maxim 24 de ore de la inceperea concursurilor

 

ARTICOLUL 6. PROCEDURA STABILIRII CASTIGATORILOR

Câstigătorii vor fi alesi prin tragere la sorti cu ajutorul unei platforme online (Woobox, random.org).

Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook EXIMTUR www.facebook.com/eximtur si vor trebui sa isi confirme disponibilitatea de a beneficia de premiu in termen de 3 zile lucratoare de la anuntare.

 

ARTICOLUL 7. REGULAMENTUL

Regulamentul complet al campaniei poate fi consultat pe site-ul EXIMTUR, la adresa:  

 https://www.eximtur.ro/Informatii-utile/Concursuri-promotii-regulamente.html.

 

ARTICOLUL 8. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul - EXIMTUR - se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile nete obtinute de catre castigator. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice natura in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

ARTICOLUL 9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

 

ARTICOLUL 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului cu conditia prealabila a anuntarii publicului pe pagina de Facebook EXIMTUR www.facebook.com/eximtur si pe www.eximtur.ro.

 

ARTICOLUL 11. DIVERSE

Prin inscrierea la concurs participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge raspunsurile care nu corespund cu tema concursului, care apartin participantilor care nu indeplinesc varsta minima de 18 ani sau persoanelor care fie si-au creat conturi false, fie au participat la mai mult de 5 concursuri in ultima saptamana.

Participantii la acest concurs isi dau acordul de a fi inscrisi in baza de date EXIMTUR pentru a primi pe email materiale cu scop informativ si comercial.

 

ARTICOLUL 12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Inscrierea la promotie in scopul participarii prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia, inclusiv in ceea ce priveste publicarea datelor de identitate, organizatorul urmand a respecta dispozitiile Legii nr. 677 / 2001.

Prezenta promotie se deruleaza in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Toate persoanele carora le este adresata aceasta promotie isi pot exercita fata de operator oricare dintre drepturile ce le sunt conferite in acest sens de Legea nr.677/2001, articolele 12-15, dar fara a se limita la drepturile mentionate de aceste articole:

 

L 677/2001 - ART. 12

    Informarea persoanei vizate

(1)   In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

    a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

    b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

    c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

    d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

    (2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

    a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

    b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

    c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

    d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.

 

L 677/2001 - ART. 13

    Dreptul de acces la date

    (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

   a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

    b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

    c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

    d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

    e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

    (2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

    (3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

    (4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.

    (5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. In acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.

    (6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

 

L 677/2001 - ART. 14

    Dreptul de interventie asupra datelor

    (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

    a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

    b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

    c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

    (2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

(3)           Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

  

 L 677/2001 - ART. 15

    Dreptul de opozitie

    (1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

    (2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

    (3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.Inbox (20)

    (4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

 

Operator: S.C. EXIMTUR SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. Nichita Stanescu nr.16,  judetul Cluj, numar operator date cu caracter personal: 4164 / 2007, cu agentii proprii in Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Arad, Suceava, Constanta, Targu-Mures si Satu-Mare, reprezentata prin Lucia Morariu – Director General.

Scopul operatiunilor de prelucrare a datelor de catre operatorul EXIMTUR SRL este promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice, prin mijloace de marketing direct.

Datele colectate si prelucrate sunt: nume, prenume, telefon, e-mail. Datele prelucrate se vor pastra pentru o perioada de timp nedeterminata. Dreptul de acces la date, de interventie asupra datelor, de opozitie, sau oricare din drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru orice persoana vizata, pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, datata si semnata adresata operatorului, in mod gratuit.

Daca nu doriti sa primiti ofertele noastre, daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, sau sa aflati mai multe informatii despre modul in care va puteti exercita aceste drepturi, contactati Serviciul Marketing, str. Nichita Stanescu nr. 16, Cluj-Napoca, tel. 0364-803803, e-mail marketing@eximtur.ro.

 

LUCIA MORARIU

Director general

13.02.2017

S.C. EXIMTUR S.R.L.

  • Google+
  • Twitter