Saptamanal facem o selectie de oferte pentru tine!
Numar de telefon al Agentiei Eximtur
Bine ai venit !
Autentificare   ÃŽnregistrare

Bilete de avion

Plecare din
Sosire in
Data plecare
Data retur
Datele mele sunt flexibile (+- 3 zile)
adulti
copii
2-12 ani
bebelusi
0-2 ani


Bilete de avion

Plecare din
Sosire in
Data plecare
Data retur
Datele mele sunt flexibile (+- 3 zile)
adulti
copii
2-12 ani
bebelusi
0-2 ani


Campania promotionala “Poezia EXIMTUR - 20 de ani de senzatie”

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE


Organizatorul campaniei “Poezia EXIMTUR- 20 de ani de senzatie” este S.C. EXIMTUR S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. N. Stanescu, nr. 16,  judetul Cluj, cu agentii proprii in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Arad, Suceava si Constanta, legal reprezentata prin Lucia Morariu, in calitate de Presedinte Director General.

Campania promotionala “Poezia EXIMTUR- 20 de ani de senzatie” (denumita in continuare „Campania” sau „Campania promotionala”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.


ARTICOLUL 2. LOCUL,
SCOPUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se va desfasura in perioada 05.02- 24.02 pe blogul EXIMTUR, http://blog.eximtur.ro/  si are drept scop popularizarea numelui EXIMTUR.
Campania promotionala este organizata si se va derula pe intreg teritoriul Romaniei.


ARTICOLUL 3. CONDITII DE PARTICIPARE

Campania promotionala este accesibila tuturor persoanelor fizice in varsta de peste 18 ani, rezidente in Romania, care acceseaza adresa web http://blog.eximtur.ro/concurs-de-dragobete-eximtur-20-de-ani-de-senzatie si posteaza o poezie, ca si comentariu la articolul publicat. Poezia trebuie sa fie creatia lor proprie, sa aiba ca subiect aniversarea EXIMTUR din acest an si sa aiba minim 4 versuri.
Nu au dreptul de participare la aceasta campanie angajatii societatii EXIMTUR si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati / surori, sot / sotie, rude pana la gradul IV).

Participarea la aceasta Campanie promotionala are valoare de acceptare neechivoca, expresa si integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Persoana juridica responsabila de prelucrarea bazei de date cu caracter personal este EXIMTUR, cu sediul in Cluj-Napoca, str. N. Stanescu, nr. 16, judetul Cluj.  


A
RTICOLUL 4. MECANISMUL DE CONCURS

Orice persoana care doreste sa participe la concurs trebuie sa acceseze pagina http://blog.eximtur.ro/concurs-de-dragobete-eximtur-20-de-ani-de-senzatie, si sa posteze o poezie, ca si comentariu la articolul publicat. Poezia trebuie sa fie creatia lor proprie, sa aiba ca subiect aniversarea EXIMTUR din acest an si sa aiba minim 4 versuri.

Castigatorul va fi stabilit in urma deliberarii juriului format din Organizator si Cezar Dumitru, de la Imperator Travel, dintre toti participantii care se conformeaza acestui Regulament.


ARTICOLUL 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiul campaniei promotionale se va da o singura data. Rezultatul se va da in intervalul 25.02 - 28.02.2013.
Serviciile incluse in premiu sunt:
- 7 nopti cazare in camera dubla pentru 2 adulti la hotel OLYMPIAN BAY 4* din OLYMPUS RIVIERA, Grecia
- Tipul de masa: all-inclusive
Perioada sejurului se va stabili de comun acord cu Organizatorul; intervalul disponibil este 27.04 - 15.06 2013 (exceptand perioada 1.05 - 6.05 2013)

Valoarea premiului este, dupa cum urmeaza:
In intervalul 07.05-21.05 tariful este de 302 Eur / adult / 7 nopti, loc in camera dubla cu amplasare la munte. In intervalul 22.05-25.06 tariful este de 396 Eur / adult / 7 nopti, loc in camera dubla cu amplasare la munte. All Inclusive.
In intervalul 07.05-21.05 tariful este de 328 Eur / adult / 7 nopti, loc in camera dubla cu amplasare la mare. In intervalul 22.05-25.06 tariful este de 422 Eur / adult / 7 nopti, loc in camera dubla cu amplasare la mare. All Inclusive

Nici unul dintre premiile oferite in cadrul campaniei nu pot fi preschimbate in bani si nu pot fi transferate unei alte persoane.


ARTICOLUL 6. PROCEDURA STABILIRII CASTIGATORILOR

Castigatorul va fi stabilit in urma deliberarii juriului format din Organizator si Cezar Dumitru, de la Imperator Travel, dintre toti participantii care se conformeaza acestui Regulament. Castigatorul va fi anuntat pe blog si prin intermediul paginii de Facebook EXIMTUR si va trebui sa isi confirme disponibilitatea de a beneficia de premiu in termen de 3 zile lucratoare de la anuntare, trimitand un email pe adresa de mail cristina.zarafu@eximtur.ro.

 

ARTICOLUL 7. REGULAMENTUL

Regulamentul promotiei poate fi consultat pe blog si pe www.eximtur.ro .

 

ARTICOLUL 8. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul- Eximtur - se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile nete obtinute de catre castigator. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice natura in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.ARTICOLUL 9. LITIGII


Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.


ARTICOLUL 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE


Campania promotionala va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului cu conditia prealabila a anuntarii publicului pe blog, la blog.eximtur.ro, si pe site, la www.eximtur.ro.


ARTICOLUL 11. DIVERSE


Prin inscrierea la campania Poezia EXIMTUR- 20 de ani de senzatie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.


ARTICOLUL 12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


Inscrierea la promotie in scopul participarii prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia, inclusiv in ceea ce priveste publicarea datelor de identitate, organizatorul urmand a respecta dispozitiile Legii nr. 677 / 2001.

Prezenta promotie se deruleaza in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie  a acestor date. Toate persoanele carora le este adresata aceasta promotie isi pot exercita fata de operator oricare dintre drepturile ce le sunt conferite in acest sens de Legea nr.677/2001, articolele 12-15, dar fara a se limita la drepturile mentionate de aceste articole:

L 677/2001 - ART. 12

    Informarea persoanei vizate

    (1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

    a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

    b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

    c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

    d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

    (2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

    a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

    b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

    c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

    d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.

    L 677/2001 - ART. 13

    Dreptul de acces la date

    (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

    a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

    b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

    c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

    d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

    e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

    (2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

    (3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

    (4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.

    (5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. In acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.

    (6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

    L 677/2001 - ART. 14

    Dreptul de interventie asupra datelor

    (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

    a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

    b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

    c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

    (2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

    (3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

    L 677/2001 - ART. 15

    Dreptul de opozitie

    (1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

    (2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

    (3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

    (4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Operator : S.C. EXIMTUR SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. Nichita Stanescu nr.16,  judetul Cluj, cu agentii proprii in Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Arad, Suceava si Constanta, reprezentata prin Lucia Morariu – Director General.

Scopul operatiunilor de prelucrare a datelor de catre operatorul EXIMTUR SRL este promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice, prin mijloace de marketing direct.

Datele colectate sunt: nume, prenume, telefon, e-mail.

Datele prelucrate sunt: nume, prenume, telefon, e-mail.

Datele prelucrate se vor pastra pentru o perioada de timp nedeterminata.

Dreptul de acces la date, de interventie asupra datelor, de opozitie, sau oricare din drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001  pentru orice persoana vizata, pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, datata si semnata adresata operatorului, in mod gratuit .

Daca nu doriti sa primiti ofertele noastre, daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, sau sa aflati mai multe informatii despre modul in care va puteti exercita aceste drepturi, contactati Serviciul Marketing, str. Nichita Stanescu nr. 16, Cluj-Napoca, tel. 0364-803803, e-mail marketing@eximtur.ro.

04.02.2013
LUCIA MORARIU
Director general
S.C. EXIMTUR S.R.L.

  • Google+
  • Twitter